Home > Ovdje & Sad > Državne konsultacije ...
Državne konsultacije povodom globalnog izvještaja UNICEF-a o položaju adol..


OIA I UNICEF su zajednički organizovali državne konsultacije o položaju adolescenata danas u Bosni i Hercegovini uz podršku UN-ovog Projekta Zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) Fonda za dostizanje Milenijskih razvojnih ciljeva.

Državne konsultacije su se održale u Sarajevu u hotel SARAY u srijedu 08.06.2011. godine. Riječ je o završnom skupu kojem je predhodilo pet regionalnih konsultacija sa 163 učesnika (mladih, predstavnika nadležnih institucija, javnih ustanova i nevladinih organizacija). Regionalne konsultacije su se održale prvo u Istočnom Sarajevu 11.05 (27 učesnika), zatim u Mostaru 13.05. (20 učesnika), Tuzli 17.05. (37 učesnika), Banja Luci 18.05. (37 učesnika) i Jajcu 19.05. (37 učesnika).

Povod za za ovaj konsultativni proces je objavljivanje globalnog izvještaja UNICEF-a o položaju djece u svijetu 2011. godine pod nazivom „Adolescencija – Vrijeme prilika“ u kojem se detaljnije analiziraju globalni izazovi za adolescente (osobe od 10 do 19 godina), njihova prava, kao i potreba ulaganja u ovu oblast i potreba zajedničkog rada kako institucija vlasti, lokalne zajednice, obrazovnih institucija tako i civilnog društva uz stvaranje adekvatnog prostora i za učešće samih mladih u procesima odlučivanja i formuliranja javnih politika.

Na završnim konsultacijama su predstavljeni izvještaji „Adolescencija - Vrijeme prilika“, te zaključci i poruke sa pet regionalnih konsultacija. Zatim su kroz raspravu sintetizirale osnovne preporuke i nalazi o položaju adolescenata u BiH sa jasnim smjernicama koji su to prioriteti i za Bosnu i Hercegovinu i njene nadležne institucije na svim razinama vlasti, ali i druge javne ustanove i organizacije civilnog društva koje su svakodnevno u dodiru sa mladima. Na kraju  su predstavljeni najbolji projekti adolescenata u BiH.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting