Home > Ovdje & Sad > OIA & međunarodna sem...
OIA & međunarodna seminari, 7.2011


Od 23. do 30. aprila 2011. u mjestu Rozis, nedaleko od Tuluza u Francuskoj održana je omladinska razmjena izmedju Francuske, Njemačke i Bosne i Hercegovine. Razmjena je organizovana u saradnji sa tri partnerske organizacije iz tri pomenute zemlje. koje imaju za cilj izgradnju prijateljskih odnosa između naroda ovih zemalja.

Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je šest srednjoškolaca i dva voditelja iz OIA-e, koji su izabrani na osnovu konkursa koji je objavljen tim povodom. Tema razmjene bila je „Ekologija i očuvanje životne sredine“, gdje su 24 učesnika imali priliku da se upoznaju sa prelijepim francuskim krajolikom, upoznaju kulturu i običaje drugih naroda, te razmijene iskustva iz oblasti omladinskog aktivizma.

Od 20. do 27.05. u Berlinu održan je prvi od tri seminara za razmjenu iskustva u radu sa mladima između 27 socijalnih radnika i omladinskih radnika iz Berlina, Marseja i BiH gdje je partner OIA. Bila je to prilika da se analiziraju različite metodologije i načina rada sa mladima i porodicama kroz rasprave, prezentacije i terensku posjetu različitim institucijama u Berlinu. Naredni seminar i nastavak saradnje trebao bi biti u Sarajevu na jesen. Projekt je podržan od strane Njemačko-francuskog ureda za mlade.

OIA BiH je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Francuske (Roudel) i Njemačke (Europa Direkt), kao i partnerskom organizacijom iz Jajca (Omladinski centar), organizovala sedmodnevni internacionalni trening u Carcassonnu (Francuskoj) 27.06.-03.07.2011. Tema seminara je bila „Novi mediji“ . Na seminaru su sudjelovala 24 učesnika iz Francuske, Njemačke i BiH. U sklopu ovog treninga učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa korištenjem „Novih medija“, ali i za današnje vrijeme neizostavnih društvenih mreža, poput facebooka, twittera, youtuba ili myspace.

Naravno bilo je riječi i o problemima koje donose sve veća upotreba interneta, prije svega mladim osobama koje nisu dovoljno zaštićene svakodnevnom upotrebom interneta. Jedna od uputa za daljnji rad na ovom projektu je bila i ta da bi se organizacije civilnog društva trebala puno više uključiti i promociju sigurnog korištenja interneta kako bi se spriječilo ugrožavanje privatnosti prije svega mlađih korisnika interneta. Obzirom da ja ovaj projekat trilateralni njegova se realizacija nastavlja u Njemačkoj 22.-30.04.2012. (Dresden), te u BiH u drugoj polovini 2012. godine.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting