Home > Ovdje & Sad > Konferencija o zapošl...
Konferencija o zapošljavanju mladih u okviru prekogranične saradnje BiH i C..


Bilateralna konferencija o zapošljavanju mladih u okviru prekogranične saradnje BiH i Crne Gore održana je 06.-08. jula 2011. godine u Sarajevu (Hotel „Saray“) u organizaciji OIA BiH i CEMI, uz finansijsku podršku EU. Na trodnevnoj konferenciji učestvovalo je 36 predstavnika lokalne predstavničke i izvršne vlasti, institucija obrazovanja, zavoda, agencija i ustanova za zapošljavanje, mladih i poslodavaca, i to po 18 učesnika iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su u svom profesionalnom djelovanju angažovani na rješavanju problema nezaposlenosti mladih u ciljnim prekograničnim opštinama ili ublažavanju posljedica problema nezaposlenosti.

Zaključci konferencije su da je potrebno je što hitnije oformiti međusektoralna tijela na lokalnom nivou sastavljena od lokalne vlasti, obrazovnih institucija, zavoda za zapošljavanje i službi za evidentiranje nezaposlenih, privrednika, predstavnika nevladinih organizacija (civilnog društva) i predstavnika nezaposlenih (mladih), a osnovni zadaci međusektoralnog tijela odnose se na stvaranje ambijenta u lokalnoj zajednici kojim će se doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti i ublažavanju njegovih posljedica kroz umrežavanje svih sektora, analizu tržišta rada sa mogućnostima zapošljavanja, stvaranje i predlaganje dugoročnih planova i pružanje relevantnih informacija (informiranje), izradu projekata i programa ekonomskog jačanja i zapošljavanja, planiranje upisne politike, predlaganje i donošenje neophodne regulative u oblasti zapošljavanja, predlaganje i rad na izmjenama nastavnih planova i programa i njihovo usklađivanje sa tržištem rada i druge aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje mogućnosti zaposlenja mladih.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting