Home > Ovdje & Sad > Predstavljanje Vizije ...
Predstavljanje Vizije Generacije BiH za Evropu, 7.2011.


U svega mjesec dana 100 mladih uspješnih ljudi iz različitih dijelova BiH i različitih sektora (od biznisa, akademske zajednice, civilnog društva, medija, kulture, politike i dr.) okupilo se na inicijativu Specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH te raspravilo, definiralo i predstavilo Zajedničku viziju o razvoju svoje zemlje sa preko 100 konkretnih ciljeva i mjera.

Javna prezentacija kreirane Zajedničke vizije, promotivnog video klipa i dijalog sa izabranim predstavnicima vlasti održani su u Domu mladih Sarajevo 05.07.2011. godine.

Tokom jula mjeseca Vizija i popratni video klip predstavljeni su i međunarodnoj zajednici i to na sastancima: Vijeća za provedbu mira (PIC), šefova misija EU zemalja u Sarajevu, te kroz niz susreta sa visokim zvaničnicima Evropske unije u Briselu na kojima je izražena podrška za rad Generacije i potreba da se radi na zagovaranju i primjeni Vizije u praksi. Dana 30.07. delegacija Generacije imala je u Sarajevu susret i sa Predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem. Za jesen planiran je ponovni susret na kojem će se detaljnije razraditi strategija zagovaranja mjera iz Vizije, kao i načina prezentacije u javnosti.

Više informacija na FB fan page-u Generacija BiH za Evropu, kao i na web stranici www.generacija.mladi.info. Projekt Generacije implementira OIA BiH.

OIA generacija

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting