Home > Ovdje & Sad > Generacija BiH za Evro...
Generacija BiH za Evropu – Radni sastanak Sarajevo/Bjelašnica (09.-10.09.)


Nakon uspješnih promocija Zajedničke vizije Generacije, te studijske posjete u Briselu tokom jula/srpnja 2011. godine nakon ljeta održan je i radni sastanak Generacije u Sarajevu/Bjelašnici 09. i 10.09.2011.

Na sastanku je sudjelovalo 40-ak članova Generacije. Cilj sastanka je bio na osnovu dosadašnjeg rada projektovati viziju u kom smjeru bi generacija kao mreža mladih lidera mogla da ide. Zaključeno je da je u narednom periodu potreban fokus na 4, 5 konkretnih mjera koje bi se detaljnije razradile, predstavile široj javnosti te koje bi se onda mogle i zagovarati kod nadležnih institucija. Pored toga, urađena je i SWOT analiza Generacije, uočene su manjkavosti i slabe tačke, te se razgovaralo o iskorištavanju potencijala koje Generacija ima. Zaključena je i potreba dodatnog proširivanja kruga članova, te njihovog uključivanja u pojedine mjere. Odabir mjera na kojima bi se trebalo raditi bit će urađeno elektronskim putem tokom oktobra/listopada.

Više informacija: www.generacija.mladi.info.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting