Home > Ovdje & Sad > RIM ekspertski forum i...
RIM ekspertski forum i dizajnerska radionica, Bihać (2.-3.09.)


Tijekom trajanja festivala u Bihaću, od 2. do. 3. septembra/rujna, održan je i ekspertski forum o regionalnoj mobilnosti mladih Hrvatske, BiH i Srbije u okviru projekta Regionalna inicijativa za mobilnost mladih u partnerstvu sa Građanskim inicijativama iz Beograda i Mrežom mladih Hrvatske.

Cilj održavanja foruma je da se ustanovi fond koji bi omogućio veću mobilnost mladih u ove tri države. Inicijativu je za sada podržao predsjednik Hrvatske dr. Ivo Josipović. Zaključci ovoga foruma služit će kao input za završnu regionalnu konferenciju u Zagrebu krajem oktobra/listopada 2011. godine kada će Deklaracija o Regionalnom fondu biti predstavljena i Predsjedniku Josipoviću.

Paralelno sa ekspertskim forumom organizirana je i trodnevna dizajnerska radionica u kojoj je trinaest mladih dizajnera iz regiona radilo na na izradi i kreiranju vizuelnog identiteta budućeg regionalnog fonda za mobilnost mladih.

Više o radu ekspertskog foruma možete pronaći na: www.rim.mladi.info.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting