Home > Ovdje & Sad > Promocija priručnika ...
Promocija priručnika za student: Kako postati sexy na tržištu rada? (sep-n..


Povodom izdavanja priručnika za studente „Kako postati sexy na tržištu rada?“ Omladinska informativna agencija je organizovala interaktivne promocije priručnika, u vidu radionica za studente u nekoliko univerzitetskih gradova. Priručnik je namjenjen svim studentima zainteresiranim za napredovanje u karijeri i odličan alat koji će ih uputiti u to koje korake trebaju da poduzmu da bi se istakli u masi ljudi sa diplomama na tržištu rada.

Na ovim promocijama su prezentirani konkretni načini i prilike koje svakom studentu omogućavaju unapređenje svoje pozicije na tržištu rada, a koji su detaljno objašnjeni u priručniku. Promocije su održane na univerzitetima u Tuzli 08.10.2011, Mostaru 13.10.2011, Istočnom Sarajevu 18.10.2011, Banjoj Luci 24.10.2011, te u Sarajevu 25.10.2011. Održane su i još dvije dodatne promocije promocije priručnika.

Prva od ovih promocija je održana u sklopu Generalne Skupštnie Omladinske novinske asocijacije (ONA) održane 30.09.2011 na Jahorini. Prezentacijama ovog priručnika je prisustvovalo oko 240 studenata iz čitave države. Također, održana je i prezentacija priručnika prilagođena za radnike CISO centara (Centri za informiranje, savjetovanje i obuku pri Zavodima za zapošljavanje) iz čitave države na seminaru održanom 1.11.2011 u Konjicu. Nakon ove promocije zaključena je i saradnja sa CISO centrima, koji će sudjelovati u distribuciji priručnika, ali i učestvovati u edukaciji mladih o stanju na tržištu rada na drugom projektu OIA-e (Aktivni mladi).

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting