Home > Ovdje & Sad > Program prekogranične...
Program prekogranične saradnje - IPA fond: Lokalni odbori za zapošljavanje ..


Formiranje lokalnih odbora za zapošljavanje mladih dio je zajedničkog projekta Omladinske informativne agencije BiH (OIA) i Centra za monitoring Crne Gore (CEMI) uz podršku Evropske unije (Program prekogranične saradnje - IPA fond) odnosno projekta „Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih“ u prekograničnim opštinama: Goražde, Foča, Pljevlja, Nikšić, Žabljak i Plužine.

Na osnovu zaključaka bilateralne konferencije BiH i Crne Gore o zapošljavanju mladih održane u julu 2011. godine u Sarajevu na kojoj su učestvovali mnogi bitni akteri iz ove oblasti, dogovoreno je da se do kraja godine okupe sve najvažnije institucije i organizacije sa lokalnog nivoa i razmijene iskustva, resurse i ideje oko zajedničkog cilja smanjenja nezaposlenosti mladih što je gorući problem danas.
U skladu sa zaključcima, u Foči i Goraždu su formirani lokalni odbori za zapošljavanje mladih i to 11.10.2011. u Foči gdje je prisustvovalo 18 osnivača/učesnika, te u Goraždu 12.10.2011. gdje je bilo 17 osnivača/učesnika.

Posebna tema sastanka je bila i promocija novog kruga konkursa do 400.000 EUR-a Evropske komisije IPA Prekogranična saradnja BiH – Srbija (konkurs trajao do 06.12.2011.), koja je nudila mogućnost za sve institucije vlasti i nevladine organizacije da apliciraju sa projektima, uključujući i one koji se bave zapošljavanja mladih.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting