Home > Ovdje & Sad > AM: Održane radionice...
AM: Održane radionice i otvoren konkurs za projekte (12.2011.)


I ove školske godine OIA realizira projekt „Aktivni mladi“ koji je podržan kroz program „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ u saradnji agencija Ujedinjenih nacija (preko Fonda Milenijskih razvojih ciljeva) i države, a kojeg provodi Omladinska informativna agencija BiH (OIA). Projekt promoviše kreiranje modela kroz koji će mladi u srednjim školama na interaktivan način i u praksi prepoznati važnost pristupa u obrazovanju koji se temelji na razvoju životnih vještina i ključnih kompetencija.Aktivni mladi je specijalni polugodišnji program za razvoj liderskih vještina kod srednjoškolaca u BiH kroz koji mladi mogu kreirati svoje vlastite projekte, lobirati za njih u kontaktu sa političarima i institucijama, predstaviti ih u medijima, dobiti finansijsku podršku za realizaciju projekata, te na kraju biti u stanju i ostvariti ih u praksi.

Tokom decembra 2011. godine održane su jednodnevne radionice u 16 gradova BiH (Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Goražde, Istočno Sarajevo, Livno, Mostar, Odžak,  Prijedor, Sarajevo, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Vitez i Zenica) sa 408 učesnika iz 93 srednje škole. Uvodne radionice su imale za cilj uvesti predstavnike srednjih škola u temu razvoja ključnih kompetencija i veze između obrazovanja i tržišta rada, te predstaviti koncept mini projekata, način kreiranja aplikacije i pripreme projekata sa kojima će učenici moći aplicirati na poseban fond. Radionice su se održavale i u saradnji sa Zavodima za zapošljavanje i njegovim Centrima za informisanje, savjetovanje i obuku CISO.

Nakon održanih radionica OIA je početkom decembra objavila i poziv srednjoškolcima iz 17 gradova da apliciraju sa svojim mini projektima. Na otvoreni poziv mogli su aplicirati svi srednjoškolci iz 17 gradova: Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Brčkog, Doboja, Goražda, Istočnog Sarajeva, Livna, Mostara, Odžaka,  Prijedora, Sarajeva, Širokog Brijega, Trebinja, Tuzle, Viteza i Zenice, bez obzira na uspjeh u školi, bez obzira da li su učenici gimnazije, tekničke ili stručne škole, za one koji su ambiciozni, željni praktičnog iskustva, koji su maštoviti, imaju viziju, znaju šta žele, a htjeli bi da budu face, lideri i manageri, koji uživaju u timskom radu, vole putovanja i misle da mogu uraditi nešto korisno u svojim gradovima, a ne plaše se izazova, znaju se takmičiti/natjecati i hoće da budu pobjednici i uspješni u životu! Poziv je otvoren do 15.01.2012.

Više informacija: www.aktivni.mladi.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting