Home > Ovdje & Sad > Generacija BiH za Evro...
Generacija BiH za Evropu: Od vizije do akcije! (12.2011.)


U periodu juni – juli 2011. godine 100 mladih uspješnih ljudi iz različitih dijelova BiH i različitih sektora (od biznisa, akademske zajednice, civilnog društva, medija, kulture, politike i drugi) okupilo se na inicijativu Specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH te raspravilo, definiralo i predstavilo Zajedničku viziju o razvoju svoje zemlje sa preko 100 konkretnih ciljeva i mjera.
Tokom jula mjeseca Vizija i popratni video klip predstavljeni su i međunarodnoj zajednici i to na sastancima: Vijeća za provedbu mira (PIC), šefova misija EU zemalja u Sarajevu, te kroz niz susreta sa visokim zvaničnicima Evropske unije u Briselu na kojima je izražena podrška za rad Generacije i potreba da se radi na zagovaranju i primjeni Vizije u praksi.
Strateški radni sastanak Generacija je imala početkom septembra kada je odlučeno da se generacija fokusira na nekoliko konkretnih tema koje bi lobirala.

U periodu novembar 2011. –  februar 2012. godine uz podršku Britanske ambasade nastavljen je rad generacije u četiri oblasti. Formirane su četiri Radne grupe koje su održale po dva zvanična sastanka kao i niz internih sastanaka, te pripremile mjere i akcione planove i to u oblastima:
•    Kreiranje mjera za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti u visokom obrazovanju;
•    Kreiranje konkretnih mjera za bolje uvezivanje obrazovanja i tržišta rada u BiH;
•    Uspostava mehanizama za transparentno i pravično zapošljavanje službenika prema kriteriju stručnosti;
•    Priprema mjera za bržu i efikasniju registraciju novih firmi u BiH.

Do proljeća 2012. godine Generacija će pripremiti i predstaviti dokument sa spomenutim mjerama, kao i akcioni plan zagovaranja.

Više informacija: www.generacija.mladi.info.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting