Home > Ovdje & Sad > Novi projekt: Mladi Ek...
Novi projekt: Mladi Eko Lideri (1.2012.)


"Mladi Eko Lideri" je osamnaestomjesečni projekat (do proljeća 2013. godine) sa ciljem mobilizacije 720 mladih ljudi, uzrasta 16 do 30 godina iz sjeveroistočne BiH, koji će povesti inicijativu podizanja javne svijesti, politikaa vladajućih struktura i privatnih investitora oko pitanja zaštite životne okoline i obnovljivih energija u regiji. Mladi ljudi iz Srebrenice, Tuzle, Brčko distrikta BiH i Bijeljine, okupljeni oko Eko Akcionih Timova (sastavljenih od po 30 mladih ljudi) će u okviru ovoga projekta razviti alate i steći znanja i sposobnosti za rad na akcijama zaštite prirodnog okoliša, kao što su: parkovi, bašte, pošumljavanje javnih površina, igrališta, solarne lampe, kontrola erozije i sl., u 28 lokalnih zajednica sjeveroistočne BiH. Osim brige o okolišu, teme programa uključuju fokus na mogućnosti za žene, ekonomsku sigurnost, ruralni razvoj, transformaciju konflikta  i sticanje zajedničkog iskustva u radu za opšte dobro kod multi-etničkih grupa mladih.

Projekat „Mladi Eko Lideri“ realizira se u partnerstvu YouthBuild International sa organizacijama: PRONI Centar za omladinski razvoj, Centar za održivi razvoj (CSD), Centar za energetsku efikasnost (CEEF) i Omladinska Informativna Agencija BiH (OIA) uz podršku USAID-a.

Uloga OIA-e je da tokom obuke eko timova pruži edukaciju o liderstvu, te da pomogne uspostavu i rad Savjeta mladih eko lidera koji će se baviti zagovaračkim aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine. Prvi krug obuke započeo je sa prvom sedmicom februara. 

Više informacija: www.facebook.com/mladi.eko.lideri

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting