Home > Ovdje & Sad > BH susreti o aktivizmu...
BH susreti o aktivizmu mladih: 50 mini projekata srednjoškolaca (2.2012)


Na BH susretima o aktivizmu mladih, održanim 19. i 20.02.2012. godine u Sarajevu, predstavljeno je 50 učeničkih projekata pred predstavnicima UN-ovih agencija i drugih aktera iz oblasti obrazovanja, tržišta rada, zapošljavanja i aktivizma mladih.
 
BH susreti dio su projekta Aktivni mladi koji je podržan kroz program „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ u saradnji agencija Ujedinjenih nacija (preko Fonda Milenijskih razvojih ciljeva) i države, a kojeg provodi Omladinska informativna agencija BiH (OIA). Projekt promoviše kreiranje modela kroz koji će mladi u srednjim školama na interaktivan način i u praksi prepoznati važnost pristupa u obrazovanju koji se temelji na razvoju životnih vještina i ključnih kompetencija.
 
Projekt podržava 50 odabranih učeničkih projekta iz 17 gradova BiH, a na osnovu otvorenog poziva za projektne ideje na koje se prijavilo 102 srednjoškolska projekta. Prije poziva za projektne ideje održano je 16 regionalnih radionica na kojima je učestvovalo 408 učesnika (učenici i nastavnici) gdje su se detaljnije upoznali sa konceptom životnih vještina i ključnih kompetencija kao i vezom između obrazovanja i tržišta rada i mogućnosti za nalaženje posla.
 
Nakon susreta u narednom periodu učenički timovi će potpisati ugovor sa OIA-om, dobiti podršku za svoje projekte te ih u praksi kao pravi manageri i realizirati.

Više informacija: www.facebook.com/Aktivni.mladi

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting