Home > Ovdje & Sad > Objavljen priručnik: ...
Objavljen priručnik: Kako postati sexy na tržištu rada? (2.2012.)


Priručnik: „Kako postati sexy na tržištu rada?“ OIA-e nastao je na bazi niza projekata kroz posljednjih desetak godina i kontakata sa hiljadama studenata iz čitave zemlje. Njegova funkcija je da isprovocira, motivira, inspirira i podrži studente kako da budu što više a(tra)ktivni, tj. kako da što lakše dođu do posla. Ovaj priručnik, prvi takve vrste u BiH, nudi isprobane i realne opcije, načine i korisne informacije koje studenti tokom studiranja mogu iskoristiti za razvoj karijere, odnosno da bi se nakon studija što bolje pozicionirali na tržištu rada.

Priručnik se sastoji iz četiri poglavlja. Uvodni dio definira tržište rada u BiH, predstavlja trenutne statistike i izazove. Posebno ističe glavne trendove u zapošljavanju, kao i vrijednosti koje su mamac kod poslodavaca, ono što oni smatraju najvažnijim karakteristikama poželjnog radnika. Na kraju postavlja se pitanje da li i u kojoj mjeri visoko obrazovanje i univerziteti odgovaraju na te potrebe tržišta rada.

Naredna tri poglavlja su zapravo tri ključne opcije koje bi svaki student iole ambiciozan, koji dovoljno voli sebe, ima neki životni cilj i zaista želi sve učiniti da uspije u životu, trebao u praksi isprobati, bilo da je riječ o načinima da se utiče na sam sistem obrazovanja (I), unaprijede vlastite vještine (II) ili pak dio obrazovanja nastavi van zemlje (III).

Sve tri opcije su moguće, postoje za svakoga, i čekaju da ih neko iskoristi i u praksi upotrijebi. Za sve opcije navedeno je preko 170 primjera, konkretnih načina, kao i korisnih linkova i adresa gdje ih možete naći.

Više informacija: www.mladi.info ili direktno u kontaktu sa OIA-om tel: 033 209764.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting