Home > Ovdje & Sad > Pripremni seminar za S...
Pripremni seminar za Savjet mladih eko lidera (3.2012.)


Od 02. do 04. marta u Sarajevu OIA je održala pripremni seminar za 36 članova Savjeta mladih eko lidera. Savjet mladih eko lidera je posebno tijelo nastalo u istoimenom projektu koje okuplja  mlade lidere iz Sjevero-istočne Bosne i Hercegovine sa ciljem zagovaranja promjena u oblasti zaštite životne sredine. Pripremni seminar imao je za funkciju da se članovi Savjeta upoznaju, unaprijede timski rad, upoznaju se detaljnije sa projektom i mogućnostima za rad, planiraju naredne aktivnosti i podijele uloge u timu. Tokom ove godine Savjet će identifikovati ključne teme u oblasti zaštite životne sredine u svojim lokalnim zajednicama te kreirati kampanju za zagovaranje i predstavljanje pojedinih rješenja.

Projekat „Mladi Eko Lideri“ realizira se u partnerstvu YouthBuild International sa organizacijama: PRONI Centar za omladinski razvoj, Centar za održivi razvoj (CSD), Centar za energetsku efikasnost (CEEF) i Omladinska Informativna Agencija BiH (OIA) uz podršku USAID-a.

Više informacija: www.facebook.com/mladi.eko.lideri

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting