Home > Ovdje & Sad > Međunarodna konferenc...
Međunarodna konferencija o antikorupciji u visokom obrazovanju, Skopje (3.20..


U martu 2012, Youth Educational Forum u saradnji sa Educational Development Center organizovao je trodnevnu konferenciju (19.- 21. mart) u Skopju, Makedoniji. Na forumu je prisustvovalo 60 učesnika iz 14 različitih zemalja i to: Azerbejdžan, Armenia, Moldavija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Kirgistan, Albanija, Rumunija, Latvija i Ukraina. Na Forumu je Diana Džaka, projektna koordinatorica Omladinske informativne agencije (OIA) predstavljala Bosnu i Hercegovinu.

Cilj ovog događaja je bila promocija transparentnosti u visokom obrazovanju. Učesnici konferencije su predstavnici nevladinih organizacija, univerziteta i institucija koji rade na pitanjima transparentnosti u visokom obrazovanju i borbi protiv korupcije.

Na ovoj konferenciji učesnici iz omladinskih nevladinih organizacija su imali priliku da kreiraju akcione planove koji će predstavljati osnovu njihovih budućih akcija u borbi protiv korupcije i povećavanju transparentnosti u visokom obrazovanju. Ključni segment konferencije su prezentacije tih planova predstavnicima medija iz Makedonije i predstavnicima međunarodnih institucija.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting