Home > Ovdje & Sad > Generacija BiH za Evro...
Generacija BiH za Evropu - Promocija mjera (4.2012)


„Generacija BiH za Evropu“ okuplja novu generaciju preko 150 uspješnih mladih ljudi iz različitih sektora (od biznisa, akademske zajednice, civilnog društva, medija, kulture, politike i dr.) i iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine sa ciljem unaprijeđenja društvenog dijaloga o ključnim pitanjima na evropskom putu BiH. "Generacija BiH za Evropu" nastala je na inicijativu Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH u maju/svibnju 2011. godine.

Susret i dijalog o mjerama za brži put ka EU „Od vizije do akcije“ održan je 28.03.2012. u Art kinu KRITERION (bivše kino Tesla) u Sarajevu. Na susretu je "Generacija BiH za Evropu" predstavila više od konkretnih ciljeva i mjera, te otvorila dijalog sa predstavnicima vlasti i različitih institucija o mogućnostima implementacije tih mjera. Mjere na kojima su radili članovi Generacije su u četiri oblasti:
•    povezanost tržišta rada i obrazovanja (otvaranje karijernih centara)
•    borba protiv korupcije u visokom obrazovanju
•    rješavanje problema pri registraciji firm ii ubrzavanje samog procesa, te
•    regulisanje zapošljavanja državnih službenika.

Prisutnima na događaju su se obratili i Anne McLeod ispred Britanske ambasade u BiH, te Andy McGuffie u ime EUSR-a. „Definisali ste svoje ciljeve, sada je vrijeme za akciju. Nadam se da će političari prepoznati vašu energiju i saslušati vas, vaše je da se za to izborite“, kazala Anne McLeod je u svom uvodnom govoru.

Ova faza rada Generacije BiH za Evropu podržana je od strane Britanske ambasade u BiH.

Više informacija na: www.generacija.mladi.info.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting