Home > Ovdje & Sad > HEA/OIA: Seminar za st...
HEA/OIA: Seminar za studente o razvoju visokog obrazovanja (3.2012)


Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) organizirala je u Banja Luci trodnevni seminar, od 29. do 31. marta 2012. godine, o ulozi studenata u reformi visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta. Seminar je dio projekta „Podrška uspostavljanju i funkcioniranju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta“ koji se finansira donatorskim sredstvima Republike Austrije putem Austrijske razvojne agencije.

Na ovom skupu  oko 50-ak studenata kao predstavnika studentskih unija, udruženja i visokoškolskih ustanova iz cijele Bosne i Hercegovine razmatralo je kako podići nivo informiranosti studenata o reformskim procesima u visokom obrazovanju, podstaći razmjenu informacija radi postizanja što aktivnije uključenosti studenata u procese osiguranja kvaliteta i predstojeće akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
 
Direktor Omladinske informativne agencije (OIA) BiH Jan Kulenović, koja je bila suorganizator seminara, istakao je potrebu aktivnije uloge studenske zajednice u reformskim procesima  u ovoj oblasti.  Podsjetio je i na činjenicu da je više od 30.000 univerzitetsko obrazovanih osoba na zavodima za zapošljavanje, a da je naša zemlja među posljednjih sedam zemalja po razvoju visokog obrazovanja i da se stoga postavlja i pitanje šta na tom području može da promijeni oko 120.000 studenata na univerzitetima širom BiH.

Na seminaru u Banjaluci, osim predavača iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, u konferencijskoj debati učestvovao je i predstavnik Evropske studentske unije Fernando M. Galan i Ljubiša Mićić, student sa HEA liste eksperata.

Više informacija možete naći na www.hea.gov.ba.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting