Home > Ovdje & Sad > IOM: Fokus grupe mladi...
IOM: Fokus grupe mladih o migracijama i medijima (4.2012)


Sve veći broj mladih iz BiH rješenje za nezaposlenost vidi u napuštanju zemlje, međutim ti isti mladi ljudi nisu dovoljno informisani o pozitivnim i negativnim aspektima tržišne migracije. Kao dio MDGF-YERP komponente, IOM (Međunarodna organizacija za migracije) je zadužena za podizanje svijesti mladih ljudi i njihovih porodica o potencijalnim opasnostima nelegalnih migracija uključujući  trgovinu ljudima i krijumčarenje.

Da bi IOM napravio što kvalitetniju kampanju informisanja mladih o migracijama iskorištene su fokus grupe sa 60 mladih na pet regionalnih fokus grupa (12 osoba na svakom skupu). Fokus grupe koje je za IOM realizirala OIA-a održane su u Sarajevu 26.03., Jajcu 29.03., Banja Luci 30.03., Tuzli 01.04., te u Mostaru 03.04.

Opći cilj kampanje je podizanje svijesti sveukupne populacije, sa akcentom na mlade o migracionim problemima i poteškoćama, a sam program će pokrenuti informativnu kampanju o opasnostima nelegalne migracije, kao i o prednostima legalnih migracija. Uložit će se napori kako bi se ponudili odgovori na potrebe ciljnih grupa, uključujući potencijalne migrante ili ranjive grupe izložene mogućim krijumčarima ili mrežama trgovine ljudima.

Više informacija na: www.iom.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting