Home > Ovdje & Sad > Trening o preduzetniš...
Trening o preduzetništvu za srednjoškolce u Goraždu i Foči (4.2012)


Radionice iz oblasti poduzetništva posebna su komponenta projekta Omladinske informativne agencije (OIA) i CEMI-a Podrgorica, podržanog od strane Europske Unije u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Radi se o tri jednodnevne radionice koje će omogućiti učesnicima (po 25 srednjoškolaca iz Foče i Goražda) da upoznaju poduzetnički proces, načine generisanja poslovnih ideja, osnove poslovnog planiranja i nauče pretočiti svoju poslovnu ideju u koncept poslovnog plana. Radionice će omogućiti učesnicima i niz korisnih informacija i savjeta o tome kako pokrenuti biznis i koji resursi stoje na raspolaganju u tom procesu.

Metodologija je koncipirana na kombinaciji interaktivnih prezentacija i coachinga, individualnog rada i rada u grupi, zajedničkih otvorenih rasprava, kao i korištenja upitnika za samoprocjenu. Svaka radionica će obilovati primjerima mladih poduzetnika iz BiH i drugih zemalja kako bi se učesnicima približio pojam poduzetništva i vlastitog biznisa. Tokom prve i druge radionice učesnici su dobili zadatke koje su u grupi ili samostalno pripremali  za narednu radionicu, te prezentirali treneru i ostalim učesnicima radionice, a u cilju što kvalitetnijeg savladavanja sadržaja treninga.

Prve radionice su realizovane 23.03. u Goraždu i 24.03. u Foči, druge 06.04. u Foči i 07.04. u Goraždu, te je ostala još finalna radionca koja će biti održana 23.04. Voditeljica radionica je Mirela Arifović – Omerović, koordinatorica Centra za razvoj podzetništva Tuzla.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting