Home > Ovdje & Sad > IPA CBC: Bolje mogućn...
IPA CBC: Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih - Evaluacija (5.2012)


U okviru projekta „Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih“,  koji realizuju Omladinska informativna agencija BiH (OIA) i Centar za monitoring (CEMI) uz finansijsku podršku Evropske Unije i  IPA fonda za prekograničnu saradnju, završna aktivnost bio je evaluacijski sastanak koji je održan u Sarajevu 14. maja 2012. godine. Na evaluacionom sastanku prisustvovalo je 7 učenika i jedan profesor iz općina Foča i Goražde koji su bili involvirani u pripremi i realizaciji svih ili većine navedenih aktivnosti, bilo u svojstvu vršnjačkog edukatora – voditelja radionica ili učesnika „INFO-dana“ o studiranju i radionica o poduzetništvu.
 
Kao zaključak evaluacijskog sastanaka može se reći da je projekat „Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih“ u značajnoj mjeri promovisao pristup aktivnog traženja zaposlenja i samozapošljavanja i doprinjeo izgradnji kapaciteta mladih kroz pripremu za tržište rada, kao i promjena svijesti kod mladih da prvenstveno u njima leži potencijal i odgovornost za zapošljavanje. Pasivnost mladih i njihovo „prepuštanje sudbini“ rezultira indolentnošću u oblasti zapošljavanja, edukacije, poduzetništva i generalno aktivizma mladih. Najveći uticaj projekta je upravo usmjeren u pravcu razvijanja aktivističkog duha kod mladih, kao i stava da jedino razvijanjem vlastitih vještina i kompetencija mogu izgraditi bolju budućnost.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting