Home > Ovdje & Sad > Generacija BiH za Evro...
Generacija BiH za Evropu – II faza (6.2012)


Od maja 2012. godine OIA uz podršku Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH nastavlja sa realizacijom projekta Generacija BiH za Evropu kroz drugu fazu. Prve dvije aktivnosti Generacije koja će se fokusirati na tri zagovaračke teme bile su: 2. susret članova Generacije kao i akcijski susret sa omladinskim aktivistima iz različitih krajeva BiH.

U prostorijama hotela Evropa u Sarajevu 19. i 20.05. održao se 2. susret Generacije BiH za Evropu, sa ciljem uključivanja novog broja članova, njihovog umrežavanja i razvoja Generacije kao zagovaračke grupe Zajedničke vizije koju su dogovorili tokom 2011. godine.

Susret se fokusirao između ostalog i na upoznavanje novih članova sa tri oblasti mjera na čijem implementiranju će se raditi, kao i razvoj zagovaranja u te tri oblasti (mjere za bržu i efikasniju registraciju i otvaranje firmi, mjere za bolje uvezivanje obrazovanja i tržista rada, kao i antikorupcijske mjere u visokom obrazovanju). Na skupu je prisustvovalo 57 članova Generacije BiH za Evropu od čega je 30 novih članova.

Nakon toga, održan je i poseban Akcijski susret Generacije BiH za Evropu i omladinskih aktivista povodom početka kampanje „Naš vitalni interes!“ u Sarajevu 02.06. i 03.06.2012. godine koji je okupio 80 učesnika.  U nedjelju, 3. juna 2012. godine, na sarajevskom Trgu djece Sarajeva od 12 sati, Članovi Generacije BiH za Evropu i omladinski aktivisti su skrenuli pažnju na razloge za nezadovoljstvo mladih, te najavili niz susreta sa donosiocima odluka u BiH kojima će ponuditi konkretna rješenja za probleme mladih u zemlji. Tokom press konferencije uz pratnju “Sarajevo Drum Orchestra” pustili su 73 balona kao simbol 73% mladih, koji iz nezadovoljstva žele napustiti BiH. Nakon toga ova povorka je krenula prema Sarajevskoj Katedrali uz poruke o ključnim prioritetima mladih u zemlji, koje su prezentirane građanima.

Više informacija na www.generacija.mladi.info i
FB fan stranici www.facebook.com/generacija.mladi.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting