Home > Ovdje & Sad > Susreti sa vlastima o ...
Susreti sa vlastima o rezultatima projekta „Aktivni mladi“, 11.2012


Od jula do novembra 2012. godine rezultati i metodologija projekta Aktivni mladi predstavljena je na 19 sastanaka koje je organizirala OIA sa predstavnicima nadležnih institucija među kojima su bili i:

- Zamjenica ministra civilnih poslova BiH

- Ministar prosvjete RS

- Federalni ministar obrazovanja i nauke

- predstavnici ministarstava obrazovanja Kantona Sarajevo, Zapadno-Hercegovačke županije, HNK, USK, ZE-DO, Posavske županije, kao i ministarstva poduzetništva Tuzlanskog kantona

- predstavnici lokalnih vlasti (Gradovi Sarajevo, Banja Luka, Mostar, općine Odžak, Zenica, Brčko distrikt) 

- Zavoda za zapošljavanje Goražde.

U 2013. godini OIA će pokušati kreirati poseban fond za učeničke projekte u saradnji sa pojedinim institucijama, ali i drugim partnerima.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting