Home > Ovdje & Sad > Video, priručnik & po...
Video, priručnik & portal Aktivni.mladi, 12.2012


U okviru projekta „Aktivni mladi“ kojeg je realizirala OIA u okviru programa „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ agencija Ujedinjenih naroda podržanog od strane Fonda Milenijskih razvojih ciljeva kreirane su i još tri završne aktivnosti:

- 10.000 primjeraka priručnika za srednjoškolce pod nazivom „Kako postati a(tra)ktivan u društvu i na tržištu rada?“

- web portal za aktivne srednjoškolce – www.aktivni.mladi.info sa FB stranicom

- video priče – 23 kratka intervjua sa mladim liderima iz različitih gradova BiH koji su realizirali svoje mini projektu u sklopu programa „Aktivni mladi“.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting