Home > Ovdje & Sad > III. ciklus Programa A...
III. ciklus Programa Aktivni mladi, 05.2013.


Program „Aktivni mladi!“ u saradnji OIA-e i UNICEF-a nastavlja se i u 2013. godini sa trećim ciklusom. AM ima za cilj razviti liderske i poduzetničke vještine srednjoškolaca  kroz njihov praktičan angažman na vlastitim projektima u zajednici. Ciklus će trajati od aprila do novembra 2013. godine. Predviđeno je da se u prvim mjesecima otvori poziv za učešće u Programu na najmanje 150 adresa – škola širom BiH. Tokom juna bi se vršila selekcija, a početkom jula bi bilo okupljanje 40 odabranih učeničkih timova koji bi kroz pripremni ljetni kamp unaprijedili vještine projektnog managementa i razvili svoje projekte ideje. Od kraja augusta do kraja oktobra učenici bi sproveli svoje mini projekte, organizirali niz aktivnosti, dobili mentorsku i finansijsku podršku od OIA-e, te uključili i druge učenike, ali i biznis sektor. Tokom novembra bi se održala i prezentacija rezultata uz evaluacijski seminar sa predstavnicima učeničkih projekata.

U prva dva ciklusa, u školskim godinama: 2010-2011 i 2011-2012 Program AM je uključio skoro 1.000 srednjoškolaca – lidera mini projekata iz 17 gradova BiH koji su realizirali 93 svoja projekta u zajednici u kojima je učestvovalo više od 18.000 osoba.

Više informacija o Programu na www.aktivni.mladi.info i na FB fan page-u Aktivni.mladi.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting