Home > Ovdje & Sad > CoE/EU Regionalni simp...
CoE/EU Regionalni simpozijum o informiranju mladih, Zagreb 06.2013.


U okviru Omladinskog partnerstva Vijeća Evrope i Evropske unije svake godine održava se poseban simpozij ili forum u Jugoistočnoj Evropi. Ove godine održan je u Zagrebu od 18. do 21.06.2013. godine sa fokusom na informiranje i savjetovanje mladih u suorganizaciji Evropske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) i Ministarstva za socijalnu politiku i mlade Republike Hrvatske. Učestvovalo je 100-njak predstavnika organizacija i institucija koje se bave temom informiranja i savjetovanja mladih iz regije i Evrope. Ovo je bila prilika da se detaljnije analiza važnost investiranja država regije u oblast informiranja i savjetovanja mladih, te da se razmjene iskustva posebno kada je riječ o efektnim načinima, programima i alatima u ovoj oblasti. Ispred BiH učestvovao je direktor OIA-e Jan Z. Kulenović koji je bio i jedan od panelista, te prezentovao koncept Inkubatora društvenih inovacija „Munja“ kojeg je osnovala OIA u oktobru 2012. godine.

Krajem godine izaći će poseban broj evropskog magazina Coyot koji će predstaviti zaključke i primjere sa Simpozijuma i koji će obrađivati temu informiranja i savjetovanja mladih.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting