Home > Ovdje & Sad > Početak regionalnog p...
Početak regionalnog projekta E761 Susretanje, 06.2013.


Projekat “E761 Susretanje”, finansiran od Evropske unije u okviru prekograničnog IPA programa Srbija – BiH, zvanično je počeo sa implementacijom 15. juna 2013. godine. U periodu od jedne godine OIA će zajedno sa partnerima Academica i Forca iz Srbije osnažiti lokalne ekonomije u 11 općina prekograničnog područja, među kojima su Tuzla, Bijeljina, Srebrenica, Goražde i Foča, kroz investiranje u kreativni sektor i mlade.

Glavni cilj projekta je podsticanje lokalnog kreativnog i ekonomskog razvoja kroz koncept kreativnih industrija. Glavne aktivnosti su mapiranje i istraživanje kapaciteta i stavova predstavnika kreativnog sektora, regionalnog sektora i lokalne javne akcije mladih.

U okviru projekta  preko 700 mladih će biti obučeno i uzeti učešće u lokalnom razvoju kroz 20 edukativnih radionica, 2 treninga i 11 lokalnih događaja “Kreativni dani”, te promovirati 15 primjera kreativnih inicijativa mladih.

Više informacija: www.e761.org.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting