Home > Ovdje & Sad > Završetak YERP progra...
Završetak YERP programa - Finalna konferencija, 06.2013.


Završna konferencija Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP) održana je 19.06.2013.godine u zgradi UN-a. Trogodišnji program je implementirala pet UN-ovih agencija uz podršku Vlade Kraljevine Španije kroz MDG Fond.

U sklopu Programa YERP posebna aktivnost bio je i Program „Aktivni mladi“ u saradnji OIA-e i UNICEF-a koji je uključio skoro 1.000 srednjoškolaca iz 17 gradova BiH koji su realizirali 93 svoja projekta u zajednici.

Na konferenciji YERP-a pored predstavnika domaćih nadležnih ministarstava i agencija o iskustvima na aktivnostima YERP-a učestovala je i Berina Proho, predstavnica OIA-e koja je bila kao učenica Ekonomske škole i liderica jednog učeničkog projekta 2011. godine. Ona je podijelila svoje iskustvo, zašto se prijavila na program, koji je projekat realizovala, kako je to utjecalo na razvoj njenih kompetencija i daljni angažman na fakultetu i studentskim organizacijama.

Više info o YERP-u na www.un.ba.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting