Home > Ovdje & Sad > Promocije “Putujemo ...
Promocije “Putujemo u Evropu” u 5 gradova, 10.2013.


OIA BiH i Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ organizirali su seriju prezentacija za studente na temu zašto i kako jednostavno i povoljno putovati  Evropom, te kako iskoristiti neke od programa za mobilnost studenata. Svoja iskustva sa nagradnog putovanja predstavili su učesnici programa „Putujemo u Evropu“,  koji su na različite i specifične načine promovisali ovaj projekat.

Sam cilj projekta kojeg finansira Robert Bosch fondacija i Balkan Trust za demokratiju je da se omogući da najmanje 25 najboljih studenata na univerzitetima/sveučilištima u BiH ljeto 2013. provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po njoj i upoznavajući evropske gradove i narode. Pobjednici na konkursu dobijaju:
-       InterRail kartu za 22 dana (za besplatnu vožnju evropskim vozovima)
-       džeparac
-       studentsku karticu ISIC
-       putno osiguranje
-       učešće na specijalnom otvaranju programa u Berlinu

Prezentacije su se održale u 5 gradova:
Sarajevo (Munja Inkubator) - 21.10.2013.
Tuzla (Kuća plamen mira) - 22.10.2013.
Banja Luka (Američki kutak) - 25.10.2013.
Mostar (cafe bar Stolice) -28.10.2013.
Zenica (Movie Club Multiplex Ekran) - 10.11.2013.

Na prezentacijama se pored programa “Putujemo u Evropu” predstavio i program Međunarodnih ljetnih volonterskih kampova. Ovi radni kampovi  su jedinstven oblik volonterskog rada u trajanju od jedne do tri sedmice, predviđen za sve ljude između 18 i 65 godina. Kampova najviše ima u toku ljeta, ali se organizuju i tokom cijele godine. Osim malobrojnih kampova koji pretpostavljaju posjedovanje određenih vještina ili znanja, ne postoje ograničavajući uslovi. Jednostavno, ako ima mjesta, volonter će biti primljen na kamp kojeg sam bira. Učesnici iz različitih zemalja radom na kampovima daju svoj doprinos prije svega  lokalnim zajednicama, a podstiče se i mobilnost mladih, njihovo aktivno građansko učešće kroz volonterski rad, čime se jača i socijalni kapital cijele zemlje.

Program volonterskih kampova koje Munja Inkubator organizuje u saradnji sa SEEYN-om i Mladim Istraživačima Srbije je još uvijek u procesu realizacije, a sve detaljnije informacije ćete moći uskoro pronaći na www.munja.ba ili http://kampovi.mladi.info/

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting