Home > Ovdje & Sad > Kamp omladinskih lider...
Kamp omladinskih lidera BiH, 11.2013.


Kamp omladinskih lidera BiH održan je  od  14. do 19. novembra 2013. godine u organizaciji Omladinske informativne agencije BiH (OIA), a uz podršku Ambasade SAD-a uz učešće 120 mladih aktivista, članova različitih organizacija iz 56 gradova.

Aktivisti su identifikovali prioritete mladih u izbornoj 2014. godini i pripremili paket najznačajnijih problema i rješenja namijenjenih političkim strankama.

Finalni dokument nazvan “Zajednička omladinska vizija” će obuhvatiti posebno  tretirane oblasti:
- obrazovanje,
- zapošljavanje,
-socijalna politika i
-participacija mladih u društvu.

Tokom kampa mladi su proizveli  i različite kreativne elemente koji će biti dio kampanje od januara do juna iduće godine, u vidu različitih poklona za političare, razglednica, promotivne pjesme, fotografija i plakata.
Kampanju koju će mladi lideri provoditi nakon kampa će biti realizovana kroz 21  lokalnu konsultaciju u različitim gradovima BiH.

Ovakvim djelovanjem će omladinski lideri pokušati promjeniti činjenicu da su mladi na margini te da politički lideri pričaju o brojnim problemima osim o prioritetima mladih.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting