Home > Ovdje & Sad > Završna prezentacija ...
Završna prezentacija programa „Aktivni mladi“, 11.2013


Zavšni seminar i prezentacija rezultata 40 učeničkih timova i ovogodišnjeg programa Aktivni mladi održana je 21. i 22.11.2013. godine u Sarajevu. Program „Aktivni mladi“ Omladinske informativne agencije BiH (OIA) razvijao se kroz dvogodišnju saradnju sa programom „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ agencija Ujedinjenih naroda podržanog od strane Fonda Milenijskih razvojih ciljeva. U 2013. godini nastavljena je saradnja sa UNICEF-om, a sa ciljem da se osnaže srednjoškolci kroz razvoj njihovih liderskih i poduzetničkih vještina.

Koncept programa „Aktivni mladi“ baziran je na pružanju prostora za iskustveno učenje mladih na njihovim konkretnim projektima u zajednici tokom šestomjesečnog perioda uz mentorsku podršku, posebnu obuku i male grantove. Učenici apliciraju sa svojim projektnim idejama šta bi željeli da urade u lokalnoj zajednici, zatim pripremaju projektnu aplikaciju sa budžetom, prolaze obuku te u praksi svoje projektne ideje realiziraju. Novac koji dobiju (između 300 KM i 1.000 KM) mogu samo da ulože u aktivnosti prikupljanja sredstava (kroz organizaciju npr. aukcija, donatorskih večeri, party-a, prodaju kolača, mobiliziranje lokalnih resursa i sl.), a onda ta sredstva investiraju u svoje projekte koji imaju društveni značaj (npr. renoviranje učionice, uređenje parka,edukativne radionice za mlade, podrška ugroženim grupama mladih i sl.). Na taj način učenici dobivaju praktično iskustvo, razvijaju liderske i poduzetničke vještine i kreiraju vidljive društvene promjene!

Rezultati i brojevi u 2013. godini:
-    82 aplikacije učeničkih timova iz 35 gradova
-    40 projekata implementirano iz 29 gradova (9 kantona, Brčko distrikt i sve regije u RS)
-    direktno projekte vodilo 296 mladih lidera
-    u aktivnostima učeničkih projekata učestvovalo je preko 12.200 mladih
-    ukupno su učenički projekti sakupili 27.613 KM (690 KM/projekt) i još oko 10.000 KM u doprinosima i kompenzacijama od javnih ustanova i preduzeća, lokalnih vlasti i firmi

Ovaj proces je pokazao da kada se adolescentima (14-18 godina) da prostor, usmjeri ih se i mentorski podrži, oni mogu kreirati fantastične projekte u lokalnoj zajednici, u stanju su prepoznati potrebe i identificirati sve aktere, biti kreativni i u praksi kao pravi mali manageri i lideri te svoje ideje sprovesti u djelo.

Kroz ovakvu akciju i mini projekte učenici u praksi unaprijeđuju čitav set kompetencija i životnih vještina od analitičkih sposobnosti, artikuliranja ideja, pa do timskog i istraživačkog rada, projektnog i event managementa, vještina prezentiranja i komuniciranja, rada sa medijima i lokalnim vlastima i dr. A to učenje ne samo da im je bilo lično korisno već njihovi mini projekti su i društveno relevantni i korisni, a sam proces im je bio ugodan, zabavan i motivirajući što često nedostaje našem obrazovnom sistemu.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting