Home > Ovdje & Sad > E761 – Susretanja -...
E761 – Susretanja - Uvodne radionice u 11 gradova, 2.2014.


U sklopu regionalnog programa E761 – Susretanja, održane su radionice sa omladinskim aktivistima iz kreativnog sektora u 11 gradova koje obuhvata ovaj projekat (Bijeljina, Tuzla, Foča, Goražde, Srebrenica, Prijepolje, Užice, Loznica, Valjevo, Požega, Šabac).

Ciljevi radionica bili su: mapirati i identifikovati vrijednosti, potencijale i prepreke u radu mladih u kreativnom sektoru; započeti pripremu organizacije Omladinskog kreativnog dana u svakom od  11 gradova; mapirati i druge bitne aktere u omladinskom sektoru za učešće na OK danima; izabrati dvoje delegata za omladinski seminar u Bijeljini (14-16.02.) te dogovoriti iduću radionicu.

Jednogodišnji projekt  E761 Susretanja sprovode Academica iz Beograda i OIA BiH uz podršku Programa Prekogranične saradnje Srbija-BiH, koji finansira Evropska unija.

Radionice sa omladinskim kreativcima održane su:
Prijepolje – 15.01.2014.
Užice – 17.01.2014.
Goražde – 21.01.2014.
Foča – 22.01.2014.
Loznica – 22.01.2014.
Valjevo –29.01.2014.
Tuzla – 30.01.2014.
Požega – 30.01.2014.
Bijeljina – 31.01.2014.
Šabac  – 31.01.2014.
Srebrenica – 06.02.2014.

Više informacija možete naći na www.e761.org.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting