Home > Ovdje & Sad > E761 – Seminar omlad...
E761 – Seminar omladinskih predstavnika u Bijeljini, 02.2014.


Seminar za omladinske predstavnike kreativnog sektora 11 opština prekograničnog područja BiH i Srbije, u sklopu regionalnog programa E761 – Susretanja, održan je u Bijeljini u periodu od 14. do 16. februara 2014. godine.

Cilj seminara je bio da mladi, kreativni ljudi razmijene iskustva kao i informacije o potencijalnim potrebama aktivista kreativnog sektora gradova koji su obuhvaćeni projektom te  rad na razvitku koncepta „Omladinskog kreativnog dana“, događaja čija je svrha promocija mladih u kreativnom sektoru. Učesnici su sakupili ideje za umrežavanje, povezivanje i saradnju mladih iz kreativnog sektora pograničnog područja BiH / Srbija.

Jednogodišnji projekt  E761 Susretanja sprovode Academica iz Beograda i OIA BiH uz podršku Programa Prekogranične saradnje Srbija-BiH, koji finansira Evropska unija.

Više informacija možete naći na www.e761.org.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting