Home > Ovdje & Sad > Godišnja skupština E...
Godišnja skupština ERYICA-e, 3.2014.


Od 27. do 30.03.2014. godine u Luevenu (Belgija) održana je redovna godišnja skupština Evropske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA). Pored uobičajenih tema – usvajanja akcionog plana i budžeta za narednu godinu bilo je to prilika i za razmjenu iskustava u oblasti informiranja i savjetovanja mladih pojedinih članica ERYICA-e. Jedan od bitnih izazova u narednom periodu jeste i mijenjanje koncepta odnosno formata same mreže sa ciljem okupljanja što većeg broja organizacija i službenika iz ove oblasti. Dogovoreno je i nekoliko međunarodnih projekata, a najavljen je i Ljetni univerzitet ERYICA-e.
OIA-u BiH kao članica ispred Bosne i Hercegovine predstavljao je na skupštini Jan Z. Kulenović.

Više informacija: www.eryica.org.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting