Home > Ovdje & Sad > E761 – OK dani! 4.20...
E761 – OK dani! 4.2014.


U sklopu regionalnog (Srbija – BiH) programa E761 – Susretanja održana je posebna aktivnost nazvana Omladinski kreativni dan (OK Dan) u 5 gradova i opština u BiH tokom aprila 2014. godine.

Šta je Omladinski kreativni dan?
* jednodnevni događaj u svakom gradu E761 Projekta
* za promociju što većeg broja mladih koji se bave kreativnim radom
* zbog lobiranja lokalnih vlasti i institucija da više ulažu u kreativni sektor i
* da bi se što više mladih ljudi uključilo u kreativne aktivnosti

OK dani u BiH su održani u:
Goraždu (05.04.2014.),
Bijeljini (05.04.2014.),
Bratuncu (07.04.2014.),
Foči (12.04.2014.),
Tuzli (13.04.2014.) i
Srebrenici (29.04.2014.)

E761 – Susretanja je regionalni (Srbija – BiH) program razvoja civilnog društva i neprofitne ekonomije, kreativnog razvoja lokalnih zajednica i unapređenja regionalne kulturne i privredne saradnje. Program realiziraju OIA BiH i Academica iz Beograda uz podršku Evropske unije IPA fonda Prekogranične saradnje BiH-Srbija.

Cilj projekta E761 Susretanja je podsticanje lokalnog kreativnog i ekonomskog razvoja kroz koncept kreativnih industrija u 11 gradova i opština – Bijeljini, Tuzli, Foči, Goraždu i Srebrenici u Bosni i Hercegovini i Užicu, Požegi, Valjevu, Loznici, Šapcu i Prijepolju u Srbiji. Kako potencijal kreativnih industrija i njihov doprinos lokalnom razvoju još nije prepoznat na lokalnom i državnom nivou niti postoje relevantna istraživanja kreativnog sektora u regionu, projekat E761 Susretanja za cilj ima i mapiranje ključnih faktora u pomenutim gradovima i opštinama, njihovo senzibilisanje i uključivanje u aktivnosti projekta, ali i osnaživanje kapaciteta mladih u lokalnim zajednicama i promovisanje prekogranične saradnje kroz razmjenu ideja, znanja i primjera dobre prakse.

Više informacija na www.e761.org.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting