Home > Ovdje & Sad > AM: akcijski seminari,...
AM: akcijski seminari, 8.2014.


Od 2010. godine Omladinska informativna agencija BiH (OIA) u saradnji sa UNICEF-om provodi jedan od najvećih programa za razvoj liderskih i preduzetničkih vještina srednjoškolaca u BiH kroz koji mladi realizuju svoje projekte u lokalnim zajednicama. Više od 2.000 mladih iz preko 70 srednjih škola uspješno je implementiralo 133 projekta.

Nakon poziva i odabranih 40 timova za Program AM 2014 iz 31 grada, nova generacija mladih lidera započela je sa radom dolaskom na Ljetni pripremni kamp na Jahorini od 5. do 8.07.2014. godine.
Poslije kampa timovi su pripremali svoje finalne projektne prijedloge i budžete, koje će predstaviti na jednom od 4 regionalna jednodnevna akcijska seminara.

CIljevi seminara su bili da se kreira finalni dogovor oko realizacije 40 učeničkih projekata, te da se potpiše Ugovor o saradnji, pregled budžeta i aplikacija, sakupljanje dodatnih ideja i savjeta, te dogovaranje narednih koraka.

Seminari su održani u Tuzli 25.08, u Banja Luci 26.08, u Jajcu 27.08. i Sarajevu 29.08.2014.

Više informacija: www.aktivni.mladi.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting