Home > Ovdje & Sad > YEP radionica o savjet...
YEP radionica o savjetovanju mladih i razvoju info paketa, Trebinje, 8.2014.


Projekat zapošljavanja mladih organizovao je dvodnevnu radionicu o savjetovanju mladih i razvoju info paketa za nominovane zaposlenike (13) javnih službi za zapošljavanje kako bi se fasilitirao prenos znanja za kreiranje info paketa.  Radionica je održana u Trebinju u periodu od 28. do 29.augusta 2014.godine.

Cilj radionice je bio da osposobi stručne saradnike iz službi za zapošljavanje da samostalno kontinuirano provode ovaj zadatak odnosno mladima prezentiraju dostupne prilike za različite vidove angažmana i obuke.

Kao rezultat radionice Trebinju stručni saradnici iz službi za zapošljavanje su kreirali i objavili svoj prvi info-paket u okviru e-biro aplikacije na portalu www.berzarada.ba.

Nakon radionice zaposlenici javnih službi za zapošljavanje preuzeli su obavezu učešća u kreiranju Info paketa putem e-biro aplikacije.

Radionicu je vodio Jan Zlatan Kulenović, direktor OIA BiH, a još su učestvovali Emir Kustura (OIA), Ranko Markuš (YEP) i Venesa Omerhodžić (YEP).

Više informacija: www.yep.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting