Home > Ovdje & Sad > Pod Lupom: Evaluacijsk...
Pod Lupom: Evaluacijski seminar, 11.2014.


Omladinska Informativna Agencija je od 17. do 19.11.2014. zajedno sa ostalih 6 članica Koalicije “Pod lupom” učestovala na evaluacijskom seminaru u Tesliću. Seminar je bio prilika da se svi glavni akteri i organizatori ovogodišnjeg posmatranja Opštih izbora osvrnu na postignute rezultate i čitav proces posmatranja koji je organiziran u rekordno kratkom roku, okupljanjem i obučavanjem više od 3.000 nestranačkih posmatrača.

Na seminaru se razgovaralo o naučenim lekcijama koje su poslužile za donošenje preporuka u cilju unapređenja cijelokupnog procesa.

Svi učesnici seminara, članovi strateškog odbora Koalicije, regionalni koordinatori i dugoročni posmatrači, primili su certificate i zahvalnice za svoj doprinos radu Koalicije.

Više informacija: www.podlupom.org

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting