Home > Ovdje & Sad > Počeo program: Munja ...
Počeo program: Munja Obuka & Praksa, 12.2014.


Munja Obuka & Praksa (MOP) je šestomjesečna obuka uz 250 sati prakse za studente i mlade nezaposlene zainteresovane za rad u organizacijama civilnog društva i rad sa mladima kojeg implementira MUNJA Inkubator društvenih inovacija.
Program će trajati od 10.12.2014. do 30.06.2015. Kroz 7 modula učesnicima će se omogućiti:
sticanje dodatnih i naprednih, praktičnih znanja i vještina primjenjivih u radu NVO i radu sa mladima uključujući projektni, organizacioni, uredski i event management;
-    osposobljavanje za pružanje usluga stručnog rada sa mladima uključujući slijedeće oblasti: omladinski informativni rad prema evropskim standardima, asistencija za zapošljavanje mladih, programi mobilnosti mladih i usavršavanja, razvoj politike prema mladima, istraživanje potreba mladih i dr;
-    jačanje samostalnosti pri traženju dodatnih fondova za potrebe koje su prepoznate na lokalnom nivou, kao i upoznavanje sa domaćim i međunarodnom programima podrške, tehnikama fundraisinga i mapiranje postojećih resursa i ključnih aktera;
-    osposobljavanje i sticanje kompetencija za primjenu rada sa mladima, a posebno grupnog rada uz razumijevanje značenja grupnih procesa, facilitiranja, moderiranja i drugih metoda u radu sa mladima;sticanje znanja i razvijanje vještina timskog rada, komunikacije i rješavanja konflikta.

Više informacija: www.munja.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting