Home > Ovdje & Sad > SEEYN Regionalni proje...
SEEYN Regionalni projekt o zapošljivosti mladih, 2.2015.


Sastankom projektnih partnera u Crnoj Gori u Kolašinu od 6. do 8.02.2015. god. započela je implementacija regionalnog projekta „Povećanje zapošljivosti mladih u riziku od marginalizacije kroz socijalne inovacije“. Riječ je o inicijativi Omladinske mreže Jugoistočne Evrope (SEEYN) i partnera koju finansijski podržava Evropska unija kroz CSFP. Jedan od partnera SEEYN-a je i Munja Inkubator. Tokom godine kreirat će se izvještaj o zapošljivosti mladih u BiH i Regiji, organizirati serija sastanaka i susreta sa svim najvažnijim akterima, a na jesen i regionalna konferencija za razmjenu iskustva i mjera u ovoj oblasti kao i rezultatima istraživanja.

Više informacija: www.facebook.com/seeyn

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting