Home > Ovdje & Sad > Seminar za PR tim mlad...
Seminar za PR tim mladih sa Ljetnih omladinskih kampova, Doboj 4.2015.


U Doboju je 01. i 02.04.2015. godine održan Seminar za promotivni tim mladih sa Ljetnih omladinskih kampova.

Cilj seminara je bio da se mladi dodatno informišu o raznim drugim programima za njihovo osnaživanje i aktivno uključivanje u društvu. UN agencije su putem Programa Dijalog za budućnost (DFF) podržale formiranje promotivnog tima mladih koji su bili na nekom od Ljetnih omladinskih kampova čiji je cilj biti u saradnji sa Munja Inkubatorom i Omladinskom informativnom agencijom BiH (OIA) te kreirati načine kako dodatno informisati mlade o raznim mogućnostima koje postoje za njih.

Jedan od ciljeva promocije tokom aprila bila je i promocija posebnog nagradnog konkursa za sve učesnike prošlogodišnjih kampova.
Seminaru je pristustvovalo 16 mladih iz 10 bh. gradova,  a seminar su vodili Jan Zlatan Kulenović (OIA/Munja) i Emir Kustura (OIA/Munja).

Više informacija: www.facebook.com/MunjaInkubatorDrustvenihInovacija?fref=ts

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting