Home > Ovdje & Sad > Završila 1. generacij...
Završila 1. generacija Munja Obuke & Prakse, 7.2015.


U okviru djelatnosti MUNJA Inkubatora društvenih inovacija organizovan je i proveden šestomjesečni program obuke i prakse za studente i mlade nezaposlene zainteresovane za rad u organizacijama civilnog društva i rad sa mladima. Obuka je počela u decembru 2014. godine i završila je krajem juna 2015. godine. Program obuke i prakse obuhvatio je 90 sati obuke kroz kontinuirane sedmične časove obuke i cjelodnevne radionice, te 250 sati prakse koja se realizovala u Munja Inkubatoru društvenih inovacija ili kroz prisustvo na događajima, skupovima i studijskim posjetama.

 

Polaznici navedenog programa obuke i prakse stekli su osnovno razumijevanje o strateškim pitanjima i organizacijskim izazovima u vođenju i razvoju nevladine organizacije i rada sa mladima, te su upoznati sa ključnim alatima koji se najčešće koriste u upravljanju NVO. Polaznici su imali priliku da rješavaju zadatke i savladavaju izazove iz stvarnog života NVO na participativan i interaktivan način, uz kontinuirano vrednovanje vlastitog angažmana i pronalaženje rješenja za konkretne probleme sa kojima su se suočavali u svakodnevnom radu.

Program obuke i prakse uspješno je završilo 12 polaznika: Amina Kurtović, Belmin Džananović, Dino Bevanda, Dženita Kurtić, Fatima Ademović, Kanita Redžepagić, Melisa Eminagić, Muhidina Branković, Nedima Džaferagić, Nejra Hodžurda, Tamara Šehovac i Zana Muminović.

04.07.2015. godine održana je završna, cjelodnevna evaluaciona radionica kada su polaznicima uručene i diplome o uspješno završenom programu obuke i prakse, čime je i formalno završen navedeni program. Naredni ciklus obuke i prakse u Munja Inkubatoru društvenih inovacija planiran je na jesen 2015. godine, odnosno sa početkom akademske 2015./2016. godine.

Više informacija: www.munja.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting