Home > Ovdje & Sad > Munja obuka i praksa I...
Munja obuka i praksa III. generacija, 11.2015


Od 1.11. do 1.04. III. generacija Munja Obuke i Prakse proći će program koji će im ponuditi razvoj vještina upravljanja NVO-ima i radom sa mladima. Program se sastoji iz 54 sata edukacije i preko 120 sati praktičnog rada. Mentori programa su Ramiz Murtić i Jan Zlatan Kulenović.

Više o programu na www.hocu.ba.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting