Home > Ovdje & Sad > Regionalni dijalozi o ...
Regionalni dijalozi o zapošljivosti mladih, 10.2015 - 2.2016


U sklopu kreiranja nove info platforme Hoću.ba OIA je organizirala i 18 dijaloga o zapošljivosti mladih širom BiH. Na dijalozima su predstavljeni nalazi i preporuke Izvještaja o zapošljivosti mladih, Mreže mladih Jugoistočne Evrope (SEEYN), te info platforma Hoću.ba koja za cilj ima razvoj svijesti kod mladih o važnosti proaktivnog pristupa na tržištu rada i korištenja niza programa koji postoje za mlade.

Dijalozi su podržani od strane Švicarske ambasade u BiH, a među domaćinima su bili i Ministarstvo ljudskih prava BiH, Američka privredna komora, OHR, pojedine lokalne vlasti i dr. Na dijalozima je sudjelovalo preko 600 različitih aktera koji se bave ovom temom.

Više informacija: jan@munja.ba.

 

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting