Home > Ovdje & Sad > BiH: Dijalog o mobilno...
BiH: Dijalog o mobilnosti, putovanjima i turizmu mladih (20.04.09.)


Prvi po redu dijalog - radni sastanak o mobilnosti, putovanjima i turizmu mladih održan je u Sarajevu u Domu mladih 20.04.2009. u organizaciji OIA-e i SEEYN-a.  Riječ je o prvom ovakvom susretu na Balkanu koji uključuje sve zainteresirane aktere: turističke zajednice, nadležna ministarstva, omladinske i studentske organizacije, turističke agencije, specijalizirane organizacije/firme za omladinski turizam itd.
Na ovom drugom dijalogu učestvovalo je 48 učesnika iz Bosne i Hercegovine koji su razmijenili svoja iskustva u ovoj oblasti, identifikovali osnovne prepreke za mobilnost mladih te predstavili i ideje i prioritete koje bi trebalo u narednom periodu realizovati ukoliko se želi povećati mobilnost mladih. Jedna od tema je bila i regionalna saradnja mladih te mogućnosti kako da države više investiraju u te aktivnosti. Objedinjeni rezultati tri nacionalna dijaloga u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu bit će predstavljeni na Konferenciji o mobilnosti mladih 10.05. u Beogradu u organizaciji Ministarstva omladine i sporta Srbije i European Youth Card Association (EYCA).
Jedan od narednih aktivnosti bit će i kreiranje web portala o mobilnosti mladih.

Više informacija:
Ermin Numić oia@oiabih.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting