Home > Ovdje & Sad > Regionalni seminar o N...
Regionalni seminar o NATO-u u Tirani (april 09.)


U organizaciji albanske organizacije MJAFT održan je NATO-model seminar za studente iz Jugoistočne Europe u Tirani od 19. do 24.04.2009. Seminar je omogućio studentima da se direktno upoznaju sa radom NATO-a te da kroz praktične vježbe simuliraju rad, odlučivanje i političko djelovanje ove institucije. Ispred Bosne i Hercegovine sudjelovala je delegacija od 5 studenata sa Univerziteta u Sarajevu koji su članovi projektnog tima OIA-e za aktivizam studenata.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting