Home > Ovdje & Sad > Sajmovi ideja mladih u...
Sajmovi ideja mladih u BiH (april 09)


OIA BiH i Inicijativa za aktivizam mladih u koju je učlanjeno 177 srednjih škola iz 84 općine/opštine otvorili su javni poziv prije mjesec dana na koji je pristiglo 134 projekta mladih. Riječ je o projektima srednjoškolaca koji predstavljaju njihove planove što bi to oni uradili u svojoj lokalnoj zajednici kada bi imali 500 KM. Polufinalni izbori najboljih projekata odnosno Sajmovi ideja mladih održani su u:

  • Banja Luka, Dom omladine, petak 24.04.2009. (12:00 – 14:00)
  • Bihać, Osnovna škola Harmani I, subota, 25.04.2009. (12:00 – 14:00)
  • Zenica, I gimnazija, ponedjeljak, 27.04.2009. (12:00 – 14:00)
  • Tuzla, Dvorana Univerziteta u Tuzli, utorak 28.04.2009. (12:00 – 14:00)
  • Sarajevo, Klub Cinemas ex Sloga, srijeda 29.04.2009. (12:00 – 14:00)

Ukupno je predstavljeno 94 projekta, a stručni žiri (predstavnici institucija, javnih ustanova, servisa za mlade i dr.) ukupno njih 72 odabrao je 21 najbolji projekt koji će biti predstavljeni u finalu - na 2. BH dane aktivizma mladih u Sarajevu (24.-26.05.). Na polufinalnim sajmovima sudjelovalo je i oko 500 srednjoškolaca iz različitih gradova BiH. Više informacija o pobjednicima i metodologiji na www.mladi.info.
Program Aktivni mladih podržan je od strane Međunarodnog centra Olof Palme, švedske SIDA-e i National Endowement for Democracy (NED).

Više informacija:
Samir Mahmić oia1@oiabih.info i
Samir Halilović am@oiabih.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting