Home > Ovdje & Sad > Radni sastanak o druš...
Radni sastanak o društveno korisnom radu učenika (30/06/09)


Radni sastanak o društveno korisnom radu učenika (30.06.)

U okviru svoga rada u oblasti aktiviranja srednjoškolaca, uz podršku NED-a, OIA je organizirala 30.06.2009. godine u biblioteci Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC) prvi radni sastanak o društveno korisnom radu učenika. Riječ je o dijalogu na kojem se definirao prostor, potrebe i mogućnosti za ovakvu jednu inicijativu. Sudjelovalo je 15 učesnika, koji su činili fokus grupu u sastavu: pojedini nastavnici i pedagozi srednjih škola u KS koji već imaju iskustva sa različitim metodologijama u oblasti aktivizma mladih, predstavnici nadležnih ministarstava Kantona Sarajevo, eksperti u ovoj oblasti i  nekoliko nevladinih organizacija i javnih ustanova potencijalnih korisnika praktičnog rada mladih.
Podržana je inicijativa da se započne sa pripremom pilot programa koji bi u saradnji sa školama i institucijama razvio metodologiju za učešće mladih u društveno korisnom radu. Inicijativa će biti predložena Ministarstvu obrazovanja i nauke KS, a rad nastavljen na jesen.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting