Home > Ovdje & Sad > Posjeta gradonačelnik...
Posjeta gradonačelnika Geneve (11/07/09)U okviru svoje posjete BiH, a povodom obilježavanja 50 godina od Ženevske deklaracije gradonačelnik Geneve sa svojim saradnicima imao je susret i sa predstavnicima OIA-e. Tom prilikom se razgovaralo o položaju mladih u BiH, aktivnostima OIA-e kao i o projektu Grada Geneve.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting