Home > Ovdje & Sad > Ljetni kamp omladinske...
Ljetni kamp omladinske dijaspore BiH (1-4/08/09)


Na Bjelašnici u periodu 1. – 4.08.2009. godine u organizaciji Udruženja mladih BiH iz svijeta (UMIS) održan je ljetni kamp sa 15-ak predstavnika mlaidh iz dijaspore.

Kamp je na neki način bio i malo strateško planiranje za UMIS i imao je za cilj dodatno analizirati poziciju ove organizacije u oblasti omladinske dijapore i mogućnosti njihovog većeg uključivanja u razvoj BiH, ali i što boljeg organiziranja.

OIA BiH kao i u prošle dvije godine kada su održana dva susreta mladih BiH u svijetu i kada i nastaje UMIS, podržala je ovaj ljetni kamp i pomogla u facilitiranju rada. Jedan od proizvoda jeste i plan akcije udruženja za naredni period, kao i 4 projektna prijedloga koji se bave pitanjem turizma, motiviranja omladinske dijaspore za učešće na idućim parlamentarnim izborima u BiH, nostrifikacija diploma i organiziranje rada UMIS-a.

Podršku za ovaj kamp dalo je Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH (Sektor za iseljeništvo) čiji predstavnici su učestvovali u dijelu kampa.

Više informacija na: www.umisbih.org

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting