Home > Ovdje & Sad > OIA ušla u EU! – zv...
OIA ušla u EU! – zvanično član ERYICA-e


 

Nakon apliciranja za pridruženo članstvo u septembru 2009. godine OIA je i zvanično dobila status člana Evropske Agencije za Informiranje i Savjetovanje Mladih (ERYICA) koja je krovna evropska mreža profesionalnih organizacija koje se bave ovom oblasti.

OIA još od 2003. godine kao prva organizacija sa Balkana sarađuje sa ERYICA-om, a stupanjem u članstvo moći će koristiti i druge servise ERYICA-e i njezinih članica, te učestvovati u međunarodnim projektima.

Podršku OIA-i za učlanjenje pružili su Grad Sarajevo i Općina Centar.

Više informacija: www.eryica.org.  

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting